Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 
Vizsgarend

A MAST vizsgarendjérőlMagyar Artériás Stiffness Társaság (MAST) eljárása az Arteriográf műszert alkalmazók elméleti és gyakorlati képzéséről, a jártassági vizsgák rendjéről, az így szerzett licence érvényességének tartamáról

A MAST alapvető célkitűzései közé tartozik az artériák funkciójának (stiffness) vizsgálatával foglalkozó szakemberek magas színvonalú, rendszeres képzése, az e témakörben megjelenő tudományos és gyakorlati ismeretek feléjük történő magas színvonalú interpretálása. Ennek a feladatnak megfelelően a TensioMed Artériás Stiffness Központban minden hónapban megrendezésre kerülnek az interneten meghirdetett egész napos továbbképző tanfolyamok, amelynek látogatottsága örvendetesen növekszik és az elmúlt néhány hónapban átlag 35-40 fő vett részt a képzésen.

A fenti törekvésünk ellenére számos kritika és panasz merült fel az artériás stiffness vizsgálatok számának örvendetes növekedése kapcsán. Ezek jelentős része nem a MAST kompetenciájába tartozó kérdések, mert különböző egészségügyi szolgáltatók betegtoborzó marketing fogásaival kapcsolatosak, amelyekre az orvosi szolgáltatások hirdetésére vonatkozó törvényes rendelkezések érvényesek. A kritikák másik, jelentős része a vizsgálatokat végzők és értékelők szakmai felkészültségével kapcsolatosak, amelynek megoldásában a MAST-nak alapszabályzatából eredő, kötelező feladatai vannak.

Mindezek alapján a MAST 2007. februári közgyűlése határozatot fogadott el, amelyben megbízta az Elnökséget, hogy dolgozzák ki az Arteriográffal (Magyarországon ez az általánosan alkalmazott mérési módszer) végzett artériás stiffness vizsgálatok elméleti és gyakorlati képzésének tartalmi részét és vizsgarendjét. Az Elnökség a februártól eltelt időszak alatt elvégezte a rábízott munkát és a következőkben leírtak szerint határozza meg az Arteriográf műszert alkalmazók elméleti és gyakorlati képzésének, vizsgájának a rendjét, az így szerzett licence érvényességi idejét.

Elméleti és gyakorlati képzés


A) Tananyag


MAST a vizsgára való felkészüléshez interneten biztosítja azt a tananyagot, amely az elméleti vizsgakérdések alapját képezik. A tananyag egy része magyar, másik része angol nyelven áll rendelkezésre oly módon, hogy a könnyebb tájékozódás érdekében a releváns angol nyelvű közlemények összefoglalóját (absztrakt) magyar nyelvre fordítottuk. Jelentősége miatt magyar nyelven biztosítjuk az Európai Hypertonia Társaság (ESH) és az Európai Kardiológus Társaság (ESC) 2007. évi módszertani levelét is az artériás hypertonia menedzseléséről, mivel ez „evidence based medicine” értékű dokumentum. Ebben az ESH-ESC guideline-ok történetében elsőként szerepel az artériás stiffness mérésének jelentősége a kardiovaszkuláris rizikó meghatározásában, a célszerv károsodások megállapításában és a terápia hatásának ellenőrzésében.

B) Tanfolyam


A MAST havi rendszerességgel tartott tanfolyamokon biztosítja a fenti tananyag előadás formájában történő összefoglaló ismertetését. A tanfolyamra a Medexpert Kft. Elérhetőségeink (www.medexpert.hu, Tel: 1-250-4490, e-mail: arteriograf@medexpert.huAz email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges ) munkanapon 8-16 óra között lehet bejelentkezni. A tanfolyam egész napos, délelőtt 10 órától délután 16 óráig tart. A résztvevők számára étkezést biztosítunk. A tanfolyam gyakorlati részében bemutatjuk a mérés gyakorlati kivitelezését és a szoftver használatát. A tanfolyamra nem csak az orvoskollégák számára szükséges, hanem a mérést kivitelező asszisztenseknek is.

C) Szubolás


A tananyag és a tanfolyam segítségével elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretek elmélyítésére (vagyis aki részt vett a tanfolyamon!), az ismeretek gyakorlatban történő alkalmazásának elősegítésére minden orvoskollégának és asszisztensnek biztosítjuk, hogy kiscsoportos (maximum 1-2 orvos és asszisztens) foglalkozás keretében részt vegyenek a TensioMed Artériás Stiffness Kompetencia Központban történő preventív kardiológiai járóbeteg rendelésen. A közösen ellátott konkrét esetek segítségével bemutatjuk, hogy miként helyezzük be, és hogyan értékeljük az érfali funkcionális paramétereket a globális (teljes) cardiovascularis rizikó megítélésére, továbbá ennek alapján milyen következtetéseket vonunk le a pácienssel kapcsolatos további diagnosztikai és terápiás lépések tekintetében.
A szubolásra telefonon kell időpontot kérni a +36 1 433 1700 számon, munkanapon 8-16 óra között. A szubolás abban is segítséget nyújthat, hogy később, ha vizsgára jelentkezik az érdeklődő kolléga, a gyakorlati vizsga menetét és elvárásait (vagyis amikor a lelet beteg felé történő interpretálását a vizsgáztató előtt önállóan kell elvégeznie) is megismerhesse.

A vizsgák rendjeA) Elméleti (teszt) vizsgaTekintettel arra, hogy az arteriográfos vizsgálat orvosi vizsgálat, a lelet egy orvosi lelet, természetszerűleg vizsgázni csak orvosi diplomával rendelkező kolléga jelentkezhet. Az interneten megnevezett tananyagból történt felkészülés után lehet jelentkezni a fenti számon és időpontban tesztvizsgára. Figyelem! A tananyag folyamatosan bővül a stiffness témakörében szinte naponta megjelenő újabb ismeretek miatt, ezért kérjük a vizsgázni szándékozó kollégákat, hogy ne csak egyetlen alkalommal tájékozódjanak a tananyagról honlapunkon.. A vizsga helye a MAST székhelye (1103 Budapest, Kőér u. 2/d). Vizsgázni munkanapokon előre egyeztetett időpontokban lehet. A tesztkérdések kizárólag a tananyag alapján vannak összeállítva, de nem nyilvánosak, és minden vizsgázó más tesztkérdéseket kap.
Sikertelen esetben mind az elméleti tanfolyamon való részvétel, mind a tesztvizsga többször megismételhető.
A vizsga eredményét bizalmasan kezeljük, amelyet azzal is biztosítunk, hogy a MAST székhelyén egy időpontban egyszerre csak egy vizsgázó jelenhet meg.

B) Gyakorlati vizsgaA sikeres elméleti (teszt) vizsga és szubolás után gyakorlati vizsgára kell jelentkezni a MAST számán (+36 1 433 1700) munkanapon 8-16 óra között.
A gyakorlati vizsga során konkrét betegellátás keretei között egy páciens leletét kell kiértékelni és megadni az adekvát információkat a páciensek, kijelölve számára a további diagnosztikus és terápiás teendőket.
A vizsga eredményét a helyszínen közöljük.

Licence


A MAST az eredményes elméleti és gyakorlati vizsga után igazolást, valamint egy kódszámmal nyilvántartott licence-t és egy személyre szóló szoftvert ad át.

A személyre szóló szoftveren szerepel a MAST logója, a sikeres vizsgát tett neve és licence száma. Ezen túl a szoftver segítségével nyomtatott jelentésen a páciens és a leletet megkapó más kollégák számára jól látható, egyértelmű módon feltüntetjük, hogy a lelet a MAST jártassági licence-ével rendelkező orvoskollégától származik, így ezért a MAST is felelősséget vállal.

A licence egy évig érvényes. Meghosszabbításának feltétele, hogy az érvényesség éve alatt a jogosult részt vegyen egy MAST továbbképző tanfolyamon (lásd elméleti és gyakorlati képzés B pont), valamint a MAST éves rendes kongresszusán. Amennyiben e feltételek nem teljesülnek, akkor újra le kell tenni az elméleti és gyakorlati vizsgát.
január
 • H
 • K
 • S
 • C
 • P
 • S
 • V
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31