Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 
Közlemények

A Magyar Artériás Stiffness Társaság Vezetősége a 2009. február 26-i rendkívüli Vezetőségi Ülés kapcsán az alábbi közleményt kívánja nyilvánosságra hozni:Az elmúlt évek kedvezőtlen tendenciái, az egyre szaporodó, szakmailag nem kellően megalapozott indikációval végzett artériás stiffness vizsgálatok (pl. igazolt atherosclerosis esetén, definitív, gondozott szív-érrendszeri betegek „szűrővizsgálatai”), illetve a leletek nem megfelelő interpretációja joggal váltotta ki a Szakma, elsősorban a Magyar Hypertonia és Kardiológus Társaság, de tágabb értelemben a teljes hazai orvostársadalom rosszallását, ellenkezését.

A Magyar Artériás Stiffness Társaság hiába szögezte le világos állásfoglalásában a vizsgálat elvégzésének indikációit és a mérés kivitelezésének helyes menetét, hiába szervezett évek óta nagysikerű nemzetközi kongresszusokat, ez a kedvezőtlen folyamat egyre terebélyesedő méreteket öltött.

Sajnos ez odáig vezetett, hogy ezt az egyébként igen értékes módszert, mely a kardiovaszkuláris prevencióban, a rizikófelmérésben egyéb módszerekkel együtt elvégezve jelentős többlet információt szolgáltat a vizsgálóorvos számára, valamint segítséget nyújt a már kezelt betegek terápiájának hemodinamikai monitorozására, hazánkban széles körben elutasítják. Ez az általános megítélés sajnos mind a módszert korrekt módon alkalmazó, a szakmai ajánlásokat betartó kollégákra, mind a Magyar Artériás Stiffness Társaságra rossz fényt vet, tekintélyét aláássa, ezért elérkezettnek láttuk az időt a megfelelő lépések megtételére. Ennek egyik eleme a 2008-ban bevezetett jártassági vizsga (licensz) bevezetése. Ennek segítségével lehetne azokat az orvosokat megkülönböztetni, akik tisztességgel és szakmailag hozzáértő módon végzik tevékenységüket, és jártasságukról a Vizsgabizottság előtt bizonyságot is tesznek. (Hasznos lenne továbbá, ha a páciensek, a laikus közvélemény is megtudhatná azon vizsgálók nevét, akik ezzel a minősítéssel rendelkeznek).

Legutóbbi kongresszusunkon 2009. februárjában kerekasztal-megbeszélést szerveztünk az artériás funkció vizsgálatának a szív-érrendszeri rizikóbecslésben betöltött szerepéről azzal a céllal, hogy széleskörű, mindenki által betartandó orvosszakmai konszenzust hozzunk létre. Első lépésként a Magyar Hypertonia Társaság vezető képviselői, köztük dr. Kiss István, a MOTESZ elnöke fogadták el a meghívást és vettek részt a két társaság álláspontjait közelítő megbeszélésen. Ennek során megfogalmazódott, hogy artériás funkció (stiffness) vizsgálatot szűrés céljából csakis negatív kardiovaszkuláris előzményű, tünetmentes egyéneken szabad végezni. Azonban a vizsgálat önmagában nem elegendő, minden esetben el kell végezni a klasszikus rizikófaktorok felmérését, valamint a 2007-es európai hypertonia-ajánlás által javasolt egyéb funkcionális és strukturális vizsgálatokat is, a célszerv-károsodások kimutatására. Reményeink szerint ezt az első, legfontosabb lépést más társaságok bekapcsolódásával további egyeztetések követik, mely akár a legközelebbi MOTESZ által szervezett Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferencián széles körben elfogadott ajánlássá válhat.

Tekintettel arra, hogy a bevezetőben említett jelenségekkel kapcsolatos panaszok legnagyobb számban (de természetesen nem kizárólag) egy magyarországi Kft. szervezésében végzett „szűrővizsgálatok” köréből érkeztek - nevezetesen nem megfelelő indikációval történtek az említett társaság vizsgálatai, valamint távleletezés történt, ennek során megfelelő szakmai kompetencia és hozzáértés nélkül „értékelték” a leleteket - az elmúlt években a MAST Vezetősége többször is felhívta a cég vezetőjének figyelmét ezekre a negatívumokra. Sajnos figyelmeztetéseink ellenére sem észleltünk pozitív változást.

A MAST Vezetősége leszögezi, hogy szigorúan elhatárolódik azoktól, akik nem tartják be a szakmaiságot, a Társaság Alapszabályát és állásfoglalásait, valamint az alapvető orvosetikai normákat. Ha az adott vizsgáló - akinek tevékenységével kapcsolatban kifogások merülnek fel - MAST-tag, a Vezetőség az Alapszabályzat által felruházott kötelezettsége és jogai alapján figyelmezteti majd ennek eredménytelensége esetén akár ki is zárja soraiból az illetőt. Olyan vizsgálóval szemben, aki nem tagja a Társaságnak, és tevékenységét nem az említett elvek betartásával végzi, a MAST sajnos semmilyen eszközzel nem rendelkezik. Ugyanakkor, ha a többi társaság által is elfogadott széleskörű konszenzust tudnánk hazánkban létrehozni, közös erővel lehetne fellépni a MAST-on kívüli, az artériás stiffness vizsgálatát helytelenül elvégző orvoskollégák ellen is.

Természetesen a MAST továbbra is egyik fő feladatának tekinti a megfelelő szakmai képzést, az artériás stiffness rohamosan növekvő szakirodalmához való széleskörű hozzáférés biztosítását az érdeklődők számára. A rendszeres továbbképzések, a licensz-vizsga intézményének népszerűsítése valamint a vizsgálatot igénybevevő páciensek korrekt tájékoztatása – akár a laikus sajtó igénybevételével is – segíthet a jelenlegi, tarthatatlan helyzet helyrehozatalában. A MAST kéri ebben a kardiovaszkuláris prevencióban érintett minden orvosszakmai társaság támogatását és segítségét.

Budapest, 2009. február 26.

Dr. Illyés Miklós
a MAST elnöke
Dr. Benczúr Béla
a MAST főtitkára


január
 • H
 • K
 • S
 • C
 • P
 • S
 • V
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31